Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIE 

Zespół Szkół w Krzepicach 42-160 Krzepice, ul. Ryły 26 tel/fax 34 317 50 21,

 zwany dalej Sprzedającym,

 
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY /AUKCJĘ/ 

na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew

na działce w Krzepicach  ul. Ryły 26I. Przedmiot aukcji
Przedmiotem aukcji jest sprzedaż 17,26m3  drewna różnych gatunków (sosna 7,45m3; topola 6,84 m3; modrzew 2,97m3), należące do Sprzedającego.
Drewno można oglądać w Krzepicach ul. Ryły 26 od 04.03.2015r. do 12.03.2015r.
w godz. 800 - 1500.

Aukcja dotyczy całości danego sortymentu drewna.

II. Cena wywoławcza  
Cena wywoławcza za poszczególne gatunki drzew wynosi:  

 
  L.p.
Rodzaj drzewa
 Ilość m3
Cena wywoławcza
brutto
1
sosna
7,45

1 490,00 zł

2
topola
6,84

1 060,20 zł

3
modrzew
2,97

594,00 zł

 

 


 III. Wysokość postąpienia
Minimalną wysokość postąpienia określa załącznik nr 1.

 IV. Miejsce aukcji
Aukcja odbędzie się w dniu  13.03.2015r. o godz. 1100 w Zespole Szkół w Krzepicach ul. Ryły 26 w sali nr 14.
 
V. Warunki uczestnictwa w aukcji
1 Warunkiem udziału w aukcji jest wpłacenie wadium określonego w załączniku nr 1.   
     Wpłaty przyjmowane będą w kasie Zespołu Szkół w Krzepicach w dniu przetargu do godz. 1000 .
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
    prawnej.

3. Aukcja jest ważna bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
    powyżej ceny wywoławczej.

4. Nabywcą zostanie uczestnik aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę.
5. Wadium wpłacone przez Nabywcę zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś wadium wpłacone przez pozostałych
    uczestników aukcji zwraca się niezwłocznie po zakończeniu aukcji, w kasie Sprzedającego.

6. Sprzedaż w/w drzewa nastąpi na zasadach określonych w umowie (załącznik nr 2), projekt do wglądu w Sekretariacie
    Szkoły. Inne warunki przetargu określa regulamin (załącznik nr 3), wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły,
    z którym każdy uczestnik musi się zapoznać.

 
 
 Załącznik nr 1 przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż drewna

 

 Wysokość wadium i minimalnego postąpienia
za składniki majątku będące przedmiotem przetargu w dniu 13.03.2015r.
 

 L.p.

 Nazwa drzewa

 Cena wywoławcza
 Wysokość wadium
 Minimalne postąpienie
1
sosna

1 490,00 zł

490,00 zł
49,00 zł
2
topola

1 060,20 zł

106,00 zł
10,00 zł
3
modrzew

594,00 zł

59,00 zł
6,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Krzepicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Kotasińska
Data wytworzenia: 2015-03-03