Przejdź do treści strony
Zespół Szkół Biuletyn Informacji Publicznej

Inne informacje publiczne


Dostęp do informacji publicznej

 

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Zespołu Szkół w Krzepicach może być udostępniona na wniosek (wzór do pobrania w formacie.doc),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej:


Wypełniony wniosek można składać:

  •    osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Krzepicach (ul. Ryły 26, 42-160 Krzepice)
  •    poprzez przesłanie pocztą na adres:

Zespół Szkół w Krzepicach

ul. Ryły 26

42-160 Krzepice

 


 

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Krzepicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Kotasińska
Data wytworzenia: 04.12.2012r.
Metryczka
  • opublikowano:
    04-12-2012 14:19
    przez: Anna Kotasińska
Dane jednostki:

Zespół Szkół
42-160 Krzepice
ul. Ryły 26
REGON: 000771750

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 50 21
fax: 34 317 50 21
e-mail: sekretariat@lo.krzepice.pl
strona www: www.lo.krzepice.edu.pl